Denna cancerform är vanligaste hos yngre män, och symptomen brukar ofta komma innan medelåldern. Det är viktigt att cancern upptäcks så tidigt det går, därför är det bra om du som man själv undersöker dina testiklar. Upptäcks den i tid är prognosen god och de allra flesta blir friska. 

Orsak

De två olika former av testikelcancer: seminom, den drabbar oftast män i 30–45 årsålder och kan upptäckas innan den hunnit sprida sid. Den andra formen är: non-seminon, som ofta drabbar män i åldrarna 20–30 år. Denna form av cancer kan växa snabbt och spridas inom några veckor eller månader. Varför en man drabbas av testikelcancer är fortfarande inte känt, men det tros vara ärftligt och hos de män där testiklarna inte kanat på rätt plats i pungen vid födseln. De som är födda med Downs Syndrom kan ha ökad risk att få testikelcancer. År 1998 pågick en studie om män som arbetar med PVC och den visade att omkring sex gånger flera män riskerade att få testikelcancer. Det finns en skröna att exempelvis åtsittande kläder och heta bad kan orsaka testikelcancer, men det finns inga vetenskapliga bevis för det.

Symtom

Oftast finns inga symtom, men ett varningstecken är att en testikel blir större och känns svullen. En viss förhårdnad i testikeln kan också kännas. Vissa män kan känna en obestämd smärta eller tyngdkänsla, och ibland kan vätska samlas i pungen. En förhårdnad eller förstoring i en testikel kan ibland bara vara en infektion och då är det en antibiotikabehandling som gäller. Det viktigaste är att besöka en läkare vid minsta tecken i testiklarna, för att snabbt få en utredning och även en diagnos. 

Diagnos och behandling

När du besöker en läkare känner han/hon med händerna på testiklarna. Sedan är det ett ultraljud som ska göras, där kan läkaren se om en tumör finns. Om så är fallet skriver läkaren en remiss till urologen för vidare undersökning. En bit av testikeln opereras bort och läkaren tittar på biten i ett mikroskop. Där syns oftast vilken sorts cancer det är och om en operation är nödvändig. Efter en eventuell operation kan cytostatika och strålbehandling behövas för att inte cancern ska spridas. Som tur blir nästan alla friska.

Testikelcancer, symtom och behandling

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *