År 2009 startade Nätverket mot cancer som ett projekt och deras syfte var att genom kunskapshöjande aktiviteter och opinionsbildning ta fram gemensamma frågor för patientföreningar som var cancerprofilerade. Nätverket skulle också försöka skapa ett fokus som skulle öka på cancerfrågor, både på det som media tog upp och även politiska frågor som fanns inför riksdagsvalet 2010.

Världscancerdagen

Ett beslut 2011 ledde till att Nätverket mot cancer i fortsättningsvis skulle drivas som en ideell förening med stöd av stadgar. Nätverket mot cancer hade sin första föreningsstämma samtidigt som Världscancerdagen 4 april 2012.

Budskap

Nätverket mot cancer är till för att medlemmarna ska kunna hjälpa och stötta varandra och även kunna samarbeta. Det ska ske i generella projekt och genom frågor som är gemensamma att nå ut på bästa sätt i samhället. Det ska vara ett samarbete som utformas av respekt för varandras olikheter och likheter.

Även anhöriga behöver stöd

Det är väldigt viktigt att inte anhöriga glöms bort, de är en del i processen och måste få stöttning för att orka ta hand om den cancersjuke. Att stå och bara se när ens älskade genomgår besvärliga behandlingar och får jobbiga biverkningar, är inte lätt att klara av själv. Samtalsterapi tillsammans och ensam är det många ideella föreningar som erbjuder och det är viktigt att delta i dessa. Nätverket mot cancer hjälper och stöttar de flesta som har en cancersjukdom.

Ideella organisationer som stöttat och ger råd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *