Regelbundna tandläkarbesök är viktiga för personer med cancer eftersom cancerbehandling, som kemoterapi och strålning, kan leda till munproblem som tandköttssjukdomar, infektioner och svårigheter att svälja. Dessa problem kan också göra det svårt att äta och dricka, vilket kan påverka patientens allmänna hälsa och välbefinnande. Tandläkaren kan hjälpa till att förebygga och hantera dessa problem genom att ge råd om munhygien, behandla infektioner och ordinera läkemedel för att lindra smärta och obehag. Detta kan hjälpa till att förbättra patientens livskvalitet under cancerbehandlingen.