Att det finns kopplingar mellan allvarliga sjukdomar och munhälsan är välkänt. Det gäller även kopplingen mellan munhälsan och cancer.  

När man har drabbats av en sjukdom såsom cancer är det viktigt att upprätthålla goda munvårdsrutiner och även komplettera med nya rutiner för att täcka upp för eventuella biverkningar från den onkologiska behandlingen.  

Att ta hand om slemhinnorna är viktigt för att lindra och eller förebygga biverkningar som cytostatiska eller strålning kan orsaka, exempelvis sköra och såriga slemhinnor. Annan problematik som kan uppstå är muntorrhet, smakförändringar och en ökad risk för karies.  

Andra biverkningar från onkologisk behandling kan exempelvis vara kräkningar, nedsatt munmotorik eller seg saliv, det är viktigt att rådgöra med din läkare och tandläkare kring symptomen så att dessa kan behandlas på det sätt som passar dina behov bäst. När du behandlas eller ska behandlas på grund av cancersjukdom är det viktigt att rådgöra med en tandläkare om vilka förändringar i de dagliga munvårdsrutinerna som kan behövas.