Testikelcancer är en cancerform som alltid opereras. Operationen görs under narkos eller ryggbedövning och testikeln lyfts då ur pungen genom ett snitt ovanför ljumsken. Om det finns tecken på cancer opereras testikeln bort, sedan undersöks den under mikroskop för att säkerställa vilken sorts testikelcancer det är. Efter operationen kan du behöva mer behandling, det varierar och beror på om sjukdomen har spridit sig eller inte. Utifrån de undersökningar som gjort tas en individuell behandlingsplan fram. Om cancern inte har spridit sig kan du ibland behandlas med cytostatika för att minska risken att cancern kommer tillbaka. Metastaser kan dock bildas på andra ställen i kroppen, det är då man pratar om att cancern har spridit sig. Ibland kan små metastaser opereras bort, men ofta behandlas de med en blandning av olika cytostatika.  

Behandling av testikelcancer 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *